Startsidan    |    Turist i Sjuhärad    |    Fiske    |    Bokning    |    Info    |    Annonsörer
Turist i Sjuhärad - En kulturbygd för alla!
Sjuhäradsbygden är en gammal kulturbygd i Västsverige med egen identitet. Sedan länge har bygden präglats av hantverk, småföre-
tagande, sömnad och vävning. I denna traditionsrika bygd kan man kombinera fisketurism med andra upplevelser för alla smakriktningar! Var och en i en familj eller grupp kan finna något intressant.
Förutom alla naturupplevelser kan man njuta av ”tygrikets” levande miljöer, fascinerande branschmuseer och personliga inköpsställen. Sjuhärad är också känd som "Knallebygden" efter de kringvandrande handlare som sålde bygdens hantverksprodukter under 1700-talet.
Naturupplevelser
I Sjuhärad finns det många naturupplevelser som du kan välja mellan, valet är upp till dig! Det är bara att välja och vraka bland ut-
budet. Här kan du cykla på landsväg eller en banvall, paddla i sjöar eller åar eller vandra på variationsrika leder i omväxlande natur.
Kulturupplevelser
I Sjuhäradsbygden kan du hitta ett mångfacetterat utbud av kulturupplevelser. Här kan du besöka allt från unika medeltida byggnader till att få inblick i områdets unika textilhistoria, eller kanske uppleva en amatörteaterföreställning i historisk miljö.
Shopping
Sjuhäradsbygden är känd som "Knallebygden" efter de kring-
vandrande handlare som sålde bygdens hantverksprodukter.
Under 1800-talet utvecklades en mångsidig småindustri och området blev också ledande inom svensk textil- och konfektionsindustri med många väl-
kända varumärken.
Textiltraditionen har kontinuerligt utvecklats vidare och modern design för kläder och inredning har ett centrum i bygden. Kasthalls mattor och Marks Pelle Vävare med sina färgstarka tyger är kända varu-
märken.
Knallarnas handelstradition har lagt grunden för en mångsidig handel i hela området, främst inom tyg och textil, men också annat hantverk. Det är lätt att göra kvalitetsfynd till ett bra pris.
Gårdsbutiker
Sjuhäradsbygden är en gammal kulturbygd i Västsverige.
"De sju häraderna" var om-
råden kring mötesplatser för rättskipning och administra-
tion. Fortfarande idag har de kvar sin egen identitet.
Utmärkande för samtliga sju härader var hantverk, småföretagande, sömnad och vävning. Denna företagsamhet lever kvar i bygden än idag.
Det finns en mängd olika entreprenörer i Sjuhärad som erbjuder lokalt producerande livsmedel, delikatesser och hantverk av dess olika slag.

Marknadsplats 7-Härad & Sassis Resor 7-härad     tel. 070-2167218     turism@sjuharad.info
   
 
       This project is partly financed by the European Union