Startsidan    |    Turist i Sjuhärad    |    Fiske    |    Bokning    |    Info    |    Annonsörer
Marknadsplats 7-Härad och Sassis resor 7-Härad
Marknadsplats 7-Härad startade 2003 som en ideell förening och arbetade med att utveckla hållbar fisketurism i Sjuhärad tillsammans med de nordtyska områdena Mecklenburger Schaalseeregion och Westmecklenburgische Ostseeküste i delstaten Mecklenburg-Vor-
pommern.
Genom Marknadsplats 7-Härad byggdes ett nätverk av "Sjuhärads"-entreprenörer upp
som utvecklar och bedriver hållbar turism i samverkan med bl. a. Skogsvårdstyrelsen, Västsvenska Turistrådet och Sjuhärads Kommunalförbund.
Sedan december 2006 är den ideella för-
eningen ombildat till ett självgående företag
som är dagens Marknadsplats 7-Härad, eko-
nomisk förening.
Marknadsplats 7-Härad ek. för.


Foto: Anders Ylander, BT, 2007

Marknadsplats 7-Härad är en ekonomisk förening. Medlemmarna idag är entreprenörer i regionen Sjuhärad som arbetar med sportfisketurism. De kooperativa principerna utgör den etiska värde-
grunden för verksamheten.
• Marknadsplats 7-Härads verksamhet inriktas på utveckling av turism samt därmed närliggande verksamheter och produkter.
• föreningen ska verka för och samordna olika marknadsförings- och försäljningsaktiviteter, prod-
ukt- och affärsutveckling samt aktiviteter av olika
slag för att bidra till hög omsättning och försäljning
hos medlemmarna.
• föreningen ska verka till fortlöpande kompetensutveckling och rådgivning av medlem
för att härigenom skapa goda förutsättningar för
en hög kvalitet i såväl föreningens som medlems verksamhet.
• föreningens verksamhet skall bygga på ett eko-
logiskt och etiskt uthålligt arbetssätt.
Sassis Resor 7-HäradFoto: Anders Ylander, BT, 2007

Sassis Resor 7-Härad är Marknadsplats 7-Härads försäljnings- och marknadsföringsbolag. Vi arbetar med affärs- och produktutveckling inom turism samt marknadsföring, arrangering och försäljning av framtagna turisterbjudanden i framför allt Sjuhärad och Västra Götalands region.

Vårt affärsområde är Europa men naturligtvis även Sverige. Samverkanspartners finns idag i Tyskland, Schweiz, Estland, Litauen och Polen. Alla våra produkter och tjänster är kvalitetssäkrade genom ett internt kvalitetssystem samt att externa ”testpiloter” ger oss feedback på produkterna.

Sassis Resor 7-Härad tillhandahåller även mark-
nadsföringstjänster, föreläsningstjänster, samt företagscoachning.

Marknadsplats 7-Härad
Årets kooperativ 2009
i Sjuhärad
Klicka på diplomet för att läsa motiveringen.
Marknadsplats 7-Härad
Årets kooperativ 2009
i Sverige
Klicka på diplomet för att läsa motiveringen.
Marknadsplats 7-Härad & Sassis Resor 7-härad     tel. 070-2167218     turism@sjuharad.info
   
 
       This project is partly financed by the European Union